Одиторски услуги

Счетоводни

 

Широк диапазон от услуги, късаещи счетоводството на Вашето предприятие

Съдебно-счетоводни

 

I'm a paragraph. Click here to add

your own text and edit me.

 • Независим финансов одит на финансови отчети на предприятия.

 • Независим одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;

 • Одит на отчети по проекти, финансирани от Световната банка, Европейските фондове;

 • Одит за специални адресати - банки или други кредитори;

 • Одит със специални цели (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори);

 • Ограничен преглед на финансови отчети;

 • Проверки по договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства;

 • Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда на Търговския закон (включително потвърждаване на съотношението на замяна, предвидено в плана/договора за преобразуване и на капитала на участващите в преобразуването дружества);

 • Осъществяване на непосредствени контакти с клиенти и предоставяне на писмени и устни консултации по въпроси, свързани със счетоводното законодателство и МСФО;

 • Проверки на ключови и рискови обекти;

 • Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците.

 • Участие и ръководене на диагностични финансови прегледи и експертизи;

 • Изготвяне, консултиране и ръководене на процеси по изготвяне на финансови отчети по НСФОМСП, МСФО

Please reload

© 2016 by Policonsult Ltd.. Proudly created with Wix.com

 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now