Правни услуги

Счетоводни

 

Широк диапазон от услуги, късаещи счетоводството на Вашето предприятие

Съдебно-счетоводни

 

I'm a paragraph. Click here to add

your own text and edit me.

 • Търговско право

търговски договори за покупко-продажба, сътрудничество и съвместна дейност, търговско представителство, франчайз и дистрибуция, участие в преговори, митнически процедури, защита на конкуренцията, процедури по разрешаване на концентрации

 • Дружествено право

избор на правна форма, учредяване, дружествени договори в това число и за смесени дружества, преобразувания, процедури по несъстоятелност, нотариални процедури, представителство на кредиторите

 • Приватизация и чуждестранни инвестиции

правни анализи на предприятия и банки, съветване относно схемата и стъпките, преговори и подготовка на приватизационните договори, проучване на правните рискове, защита на инвестициите, обезпечителни процедури

 • Придобивания и сливания на предприятия

планиране и съветване относно дружествено-правната и данъчно-правната структура, участие в преговори, правен анализ, договори за продажба на участие в предприятия

 • Данъчно право

консултации по структурата на данъците, обжалване пред данъчните власти и съдебни дела

 • Трудово право

трудови и служебни договори, договори за управление, консултации относно социалното осигуряване, представителство при спорове и съдебни дела

 • Вещно право

правно проучване на имота, участие в преговори, подготовка на договорите, нотариални процедури

 • Семейно и наследствено право

съдебно и извънсъдебно представителство

Лицензионни договори и договори за ноу – хау

изготвяне на договори, участие в преговори, представителство при спорове

 • Съдебни и арбитражни дела

представителство пред редовните съдилища и арбитражните съдилища

Please reload

© 2016 by Policonsult Ltd.. Proudly created with Wix.com

 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now