Съдебно-счетоводни услуги

Счетоводни

 

Широк диапазон от услуги, късаещи счетоводството на Вашето предприятие

Съдебно-счетоводни

 

I'm a paragraph. Click here to add

your own text and edit me.

ЗАДАЧИ НА СЪДЕБНО – СЧЕТОВОДНАТА ЕКСПЕРТИЗА

 • Разкриване на липси на стопански средства – суровини, материали, материални дълготрайни активи, парични и други ценности – време и място на възникване на тези липси.

 • Установяване на излишъци на стопански средства – размер, място на възникване, време на поява, обстоятелства на възникване

 • Установяване на факти за неправилно използване и изразходване на стопански средства – ДМА, суровини, материали, горива, енергия готова продукция полуфабрикати, стоки, парични средства и др.

 • Оценката на състоянието на организацията и методологията на счетоводната отчетност и отражението на това състояние върху дейността на отчетната единица

 • Разкриване на случаите, формите на осъществяване и отражението върху дейността на отчетната единица при нарушенията на нормативните разпоредби относно воденето на счетоводната отчетност.

 • Установяване на отклоненията, допуснати при извършена финансова или данъчна ревизия – характер на тези отклонения, на конкретната нормативна несъобразност на изложените от ревизията констатации, влияние на тези отклонения върху крайните изводи на ревизията, изложени в съставените от нея ревизионни актове.

 • Установяване на отрицателното отражение върху икономиката на отчетната единица на извършените нарушения , злоупотреби, отклонения от нормативните актове, причинени щети и др.

 • Установяване на кръга на отговорните лица съобразно изследваната счетоводно – отчетна информация , съдържаща се в счетоводните документи и отчетните регистри на отчетната единица или в други документи, предоставени на експерта от компетентните органи – следователя, прокурора, съда .

 • Установяване на причините за извършени нарушения , злоупотреби, отклонения на средствата, причинени щети и др. Върху основата на извършените изследвания от страна на експерт – счетоводителя.

 • Обобщаване на типичните случаи на извършени нарушения, злоупотреби , отклонения и др. и предоставяне на синтетична резултатна информация на компетентни държавни и обществени органи на власт и управление , т.н. сигнална функция на съдебно – счетоводните и финансово – икономическите експертизи.

Please reload

© 2016 by Policonsult Ltd.. Proudly created with Wix.com

 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now